Exkluzívne kuchyne

Exkluzívne kuchyne
prevedenie(materiál):
MDF striekaná-patinovaná
pracovná doska : LDTD
Exkluzívne kuchyne
Prevedenie (materiál):
javor patinovaný
pracovná doska: LDTD
Exkluzívne kuchyne
Prevedenie (materiál):
javor patinovaný
pracovná doska: LDTD
Exkluzívne kuchyne
Prevedenie (materiál):
javor patinovaný
pracovná doska: LDTD

Exkluzívne kuchyne
Prevedenie (materiál):
javor patinovaný
pracovná doska:
žula Giallo California
Exkluzívne kuchyne
Prevedenie (materiál):
javor patinovaný
pracovná doska:
žula multicolor red